[email protected] +421 233 056 749

Tlačiarenské všeobecné obchodné podmienky

Podanie návrhu

Po dokončení návrhu etiket zákazníkom, Prosím, začnite objednávku tým , že návrh odošlete spracovať do firmy Nordtek Packaging (dalej len: Dodávateľ). Akonáhle je objednávka umiestnená u dodávateľa, už nemôže byť prijata akakoľvek časť  oprav či zmien od pôvodného návrhu, či nemôžeme ponúknuť náhradu v akejkoľvek forme. Zákazník plné zodpovedá za kontrolu správnosti, pravopisné a gramatické chyby a celkový obsah. Dodávateľ neposkytuje dodatočnú asistenciu s týmito úkonmi  aj pokiaľ je na to upozornený. Konečný digitálný návrh etikiet bude zaslaný k zákazníkovi prostredníctvom e-mailu na konečné schválenie pred započatím výroby etikiet.

 

Dodacie termíny výroby

Po odsúhlasení digitálneho návrhu  na výrobu etikiet  Dodávateľ začne s výrobou etikiet, ktorá s bude dokončená v v piatich (5) pracovných dňoch alebo skôr. Doba doručenia je závislá na spôsobe doručenia, priebehu a miestu doručenia. Pre viac informácií navštívte stránky allinpackaging.sk/postovne. Urgentné dodanie objednávky etikiet môže byť zaistené zákazníkom na jeho náklady a môže závisieť od možností prepravného balenia. Doba doručenia bude približná v čase objednávky.

 

Podmienky vrátenia

Všetky predaje sú konečné. Dodávateľ si dovoľuje informovať zákazníkov, že žiadne škody nemôžu byť uznané pri výrobe etikiet. Dodávateľ odporúča prečítať si a ujasniť si tieto Podmienky a požiadavky pred objednávkou etikiet. Akonáhle je objednávka umiestnená nie sú možné žiadne iné náhrady.

 

Storno podmienky

Akonáhle objednávka bola spracovaná pre výrobu, nebude možné ju zrušiť alebo žiadať náhradu v akomkoľvek rozsahu. Konečný návrh je na plnú zodpovednosť zákazníka.

 

Ceny grafických návrhov

Ceny grafických návrhov máme uvedené na našej webovej stránke pod titulom „Grafické balíčky“. Ďalšie informácie ohľadom grafických nákladov a nákladov výroby nájdete na nasledujúcom linku: https://allinpackaging.sk/naklady-tiskarskych-praci.html

 

Autorské práva k obrázkom, Podmienky používania a zodpovednosť zákazníka

Všetky obrázky odoslané zákazníkom dodávateľmu sú považované za dôverné a úplne majetkom zákazníka. Zákazník je plne zodpovedný za všetky zaslané obrázky. Prosíme, nepoužívajte žiadne kópie obrázkov ktorý nevlastníte a sú chránené autorským právom, ak nemáte súhlas autora. Dodávateľ sa zaväzuje nepoužiť obrázky zaslané zákazníkom na iné účely pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Obrázky môžu byť uložené na dobu neurčitú ako záznamy pre prípad, že zákazník sa rozhodne znovu objednať tieto etikety.
 
 

Zodpovednosť

Dodávateľ neskúma obsah, pravopis, estetiku, bezúhonnosť, autorské a publikačné práva žiadneho súboru, PS, PRN, JPG, TIF PDF poskytnutého objednávateľom, týmpádom sa zodpovednosť na dodávateľa nevzťahuje. Dodávateľ nezodpovedá za informácie, ktoré obsahujú ním vyrobené etikety, zodpovednosť sa vťahuje jednoznačne na objednávateľa. Nad škodou pôsobenou objednávateľom dodávateľ vylúči každú zodpovednosť.
 
Objednávateľ zadaním objednávky vyhlasuje, že obsahom objednávky disponuje všetkými potrebnými právami, čím dodávateľ nemôže byť stíhaní zo strany tretej osoby ohľadom autorských a osobných práv.
 
 
Poznámka: Akékoľvek detaily na ktoré sa nevzťahuje vyššie uvedené obchodné podmienky sa následne riadi podľa Všeobecných podmínkek firmy Nordtek Packaging Ltd. (Ktoré nájdete tu)

 

 
Nahrávanie