Na čo dávať pozor?

Na čo by sme si mali dať pozor? - príprava a odovzdanie grafiky na tlač

Technická pomoc pri príprave tlačených materiálov a zadávaní tlačenej objednávky.
V každom prípade nám skúste zaslať grafické súbory ako vektorové pdf so „zakrivenými / vloženými“ písmami, farbami CMYK, vo formáte kompatibilnom s PC CorelDRAW.

Zdrojom problému môže byť:

Nesprávny formát súboru, napríklad poškodený súbor, materiál chránený heslom atď.nedokonalosti, vady grafiky, napr.: výbeh, obrázky s nízkym rozlíšením, nezakrivené / vložené písma, nekompatibilné filtre, takmer vyrezané prvkyzlá veľkosť.
Odovzdaný materiál obsahujúci takéto problémy je po všetkých stránkach kompletne skontrolovaný a pripravený na spracovanie, avšak kým zákazník neodsúhlasý hotovú grafiku, tlačiarenské práce nebudú vykonané.

Rozlíšenie grafiky

Grafiky s nízkym rozlíšením, napr. obrázky pod 100 dpi nie sú vhodné na tlačenie a spracovanie, vyžaduje sa rozlíšenie najmenej 250 dpi, ale najlepšia by bola hodnota nad 300 dpi.
Pri zväčšení obrázku sa jeho kvalita zhoršuje, preto sa usilujte dodať grafiku v čo najväčšom rozlíšení. Ak totiž zväčšíte obrázok v editore, zhorší sa jeho kvalita. Usilujte sa o čo najvyššie rozlíšenie. Prosíme Vás, navrhnite danú grafiku v požadovanej veľkosti. V prípade, že chcete vytlačiť bielu farbu alebo pod výrez fotografie, musíte vytvoriť dokonale čiernu vektorovú grafiku obrázka.

Kontrola obsahu

Kontrolu obsahu v žiadnom prípade nevykonávame. Je to zodpovednosť objednávateľa. Takéto nedostatky vieme opraviť po výrobe len s novou výrobou, ktorú hradí objednávateľ. Samozrejme konečnú formu grafiky vždy prepošleme objednávateľovi na schválenie.

Jasnosť farieb

Na výrobu danej grafiky je nevyhnutné schválenie skúšobnej tlači objednávateľom. Bez toho nevieme zaručiť jasnosť farieb danej grafiky, a ani reklamáciu neschválime!

Nedostatky pri zisťovaní jasnosti farby:

- farba na monitore

- farba vytlačená na inom médiu (napr. fotka grafiky vo vytlačenom katalógu)

- vzorka vytlačená na digitálnej proof tlačiarni

- grafika bez veľkosti rezu alebo nesprávne definovaný rez


Zle definovaná veľkosť rezu

• Ak rez nie je jasný na danej grafike, nepoznáme presnú veľkosť

• Na konci úpravy grafiky doporučujeme použiť štandard PDF / X,

• Pri trimeroch je nutné pozadie grafiky zväčšiť o 2 mm. Pri priamej tlači to nie je potrebné.


Písmená nie sú vložené / zakrivené

• V grafických programoch preveďte písmená do krivky alebo pošlite písmo taktiež priamo do tlačiarne. Posledná možnosť umožňuje okamžitú opravu chýb nájdených v grafickom texte. V prvom prípade tlačiareň nemá možnosť na opravu, pretože písmená sa zobrazujú ako grafické objekty.

• Existuje niekoľko typov písma, to znamená, že predvolené písmo tlačiareň nemusí v každom prípade spoznať. Ak tomu je tak, výsledok po vytlačení nemusí byť rovnaký ba môže sa vyskytúť aj bezvýznamný text.

• Vždy sa zamerajte na použitie správnej grafickej aplikácie, ale nepoužívajte nástroje a filtre, pretože môžu byť problematické, pokiaľ ide o kompatibilitu.


Neprimerané farby

• Vždy očakáme CMYK, a nie - RGB, LAB, HKS (monitor pracuje s farebným priestorom RGB),lebo to, čo vidíme na monitore, nemusí byť pre nás správne. Podľa našich skúseností farebne kalibrované monitory ukazujú výrazný rozdiel (či už CRT, LCD alebo LED displej) v rovnakom spektre.

• Ak je dôležitá presnosť farby (napríklad farebný kód Pantone ), potom ju preveďte do systému CMYK a skontrolujte vzorovú tlač. Pri digitálnej tlači všetky farby pozostávajú zo štyroch základných farieb, na výber inewj farby nie je možnosť. Pri ostatných typoch tlače vieme použiť ďalšie farebné kombinácie.


Odsúhlasenie grafiky pred tlačiarenskými prácami

Pred začatím výroby vždy posielame e-mailom vizuálny návrh na kontrolu, opravu a schválenie. Prevzatie vizuálneho návrhu sa považuje za objednávku, ktorú prosíme zaslať e-mailom. Neakceptujeme reklamácie obsahu produktov vyrobených podľa schváleného vizuálneho dizajnu. Vady zistené po výrobe (pravopisné chyby, nesprávne schválenie dizajnu alebo chyba zladenia farieb) je žiaľ možné odstrániť iba prerobením, pričom náklady na ňu znáša zákazník.