Všeobecné zmluvné podmienky

Hlavné podmienky online nákupu


Kompletné Zmluvné podmienky môžete nájsť tu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu "All In Packaging" je NORDTEK PACKAGING LIMITED Company number: 636232, Address: 6-9 Trinity Street, Dublin 2, D02EY47, Ireland, EU VAT No: IE3603571LH)

I. Reklamácia

 1. V prípade, že zákazník dostane poškodený balíček z dopravnej spoločnosti, musí byť táto skutočnosť zaznamenaná a zhotovený protokol o poškodení. Tento protokol umožňuje náhradu škody zo strany dopravného podniku.  Vašu reklamáciu viete zadať vyplnením nasledujúceho formulára: https://allinpackaging.sk/staznost

  1.a.Na reklamáciu tovaru z hygienického a mikrobiologického dôvodu je možné do 14 dní od prevzatia tovaru. Reklamáciu vzťahujúcu sa teda na hygienické nedostatky neuplatňujeme po 14 dňoch od obdržania tovaru.

 2. Reklamácie týkajúce sa problému v množstve, poškodenie tovaru, vonkajšie nedostatky a nedostatok garantovaných vonkajších znakov budú prijímané zo strany dodávateľa, len ak zákazník túto skutočnosť oznámi do 3 pracovných dní po obdržaní tovaru.
 3. Skrátenie stonky, výmena stonky - podmienky záväzku
  Dĺžka stonky je uvedená v každom prípade v milimetroch.
  Pri úprave dĺžky stonky sa berie do úvahy hodnota FBOG (From the Bottom Of Gasket - Od spodnej časti tesnenia) daná v milimetroch, ak sa v písomnej forme neustanovila ďalšia hodnota.
  Ďalšia hodnota môže byť Stiahnutá dĺžka stonky - dĺžka stonky od začiatku až po koniec vytiahnutá z danej hlavice.
  Úpravu dĺžky stoniek vykonávajú osoby so zdravotným postihnutím, manuálne. Podmienky záväzku závisia od ich vyťaženia a množstva práce. Presná dĺžka stonky: ustanovená FBOG dĺžka +/- 2 mm.

II. Ceny

 1. Ak nie je dohodnuté inak, ceny dodávateľa musí byť chápané ako ceny s podmienkami dodávky EXWORKS Budapešť, a obsahují len náklady na balenie (v prípade predaja súkromným osobám na území Maďarska alebo v spoločenstvo EÚ, alebo pre spoločnosti, ktoré nemajú platné DPH číslo v EÚ, prevažujúci DPH (20%) bude účtovaná).
 2. Ak sú nesprávne ceny zobrazené v rôznych webových obchodoch All In Packaging, nie je dodávateľ povinný dodať akýkoľvek produkt alebo poskytnúť akúkoľvek formu odškodnenia zákazníka. Po prijatí oznámenia o cenovej korekcii, je Zákazník plne oprávnený zrušiť nákup za plnú náhradu špeciálne pre príslušný produkt.
 3. Ak sú ceny chybne upravované počas akéhokoľvek procesu platby v dôsledku technickej chyby autovýpočtu, je dodávateľ plne oprávnený zrušiť nesprávnu objednávku a znovu vydala aktualizovanú objednávku so správnou cenou výrobkov. 

III. Dodacie lehoty

 1. V prípade nákupu zo skladu, termín odoslania je do 4 pracovních dnu, počnúc od okamihu, keď sú zabezpečené všetky podmienky pre dodávku a kúpna cena tovaru je pripísaná na bankový účet dodávateľa.
 2. Očakávaná dodacia lehota po odoslaní je uvedený na podstránke "doprava".

IV. Vzorky produktu

 1. Dodávateľ poskytuje zákazníkom vzorky zadarmo:  3 výrobky po 1ks od výrobku. Cena nákladov za odoslanie vzorky by mala byť uhradená zákazníkom.

V. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník môže zrušiť (online) nákup dojednanej medzi oboma stranami do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť písomne dodávateľovi o zámere pre odstúpenie od zmluvy v rámci tejto 14 dňovej lehoty. Ďalšie podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy:
  Kupujúci vráti produkt (y) na jeho / jej vlastné náklady v nepoškodenom stave a v pôvodném množstvu. Adresa skladu: Maďarsko, Budapešť, H1171, Pesti út 474.
  2. Dodávateľ ľutuje informovať zákazníka, že žiadne náhrady nemôžu byť prijímané na objednávky etikiet. Úplné podmienky pre objednávanie etikiet nájdete http://allinpackaging.sk/label-terms.html.

Kompletné Zmluvné podmienky v angličtine môžete nájsť tu.